Staráme sa o vás po celý rok

Kvalitná údržba sa odrazí na vzhľade a zdravý vašej záhrady.

Základom je pravidelnosť. Rôzne úkony vykonávame na jar, rôzne na jeseň a iné v priebehu bežné obdobia počas roka.

V rámci jarnej údržby vykonávame údržbu záhonov a výsadieb v čom spočíva rez drevín, hnojenie, výsadba a doplnenie mulčuvacích materiálov.

Samostatnou kapitolou je údržba trávnika a spustenie závlahového systému.

V rámci jesennej údržby vyväzujeme okresné trávy a iné dreviny. Odstraňujeme ich suché a odumreté časti. 

Na jeseň je dôležité pripraviť trávnik na zimný odpočinok a závlahový systém vypustiť aby bol chránení voči mrazom.

Celoročná údržba zahŕňa hlavne starostlivosť o kosbu trávnika, jeho hnojenie a postrek proti burinám. V záhonoch odstraňujeme buriny, vysádzame a doplňujeme rastliny